logo
HİZMETLER

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERMEK

Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının I inci ve II nci bölgelerde dörtmilyon Türk Lirası, III - IV - V' inci bölgelerde ise birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası tutarında olması gerekir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir..

     1. Bölgede yer alan Muğla  II. bölgede yer alan Denizli – Aydın illerine ait bölgesel yatırım konuları ve yatırım destekleri aşağıdaki şekildedir. 
      a- Maden istihracı ve ilk, orta, lise eğitim yatırımları 5. Bölge desteğinden faydalanır.
      b- Enerji üretimi alanında 1. ve 2. bölgede yapılan yatırımlar 4. Bölge desteğinden faydalanır. 

 DESTEKLER; 

 1-     Makine ekipman malzeme alışlarında KDV istisnası,

 2-     Makine ekipman alımlarının ithal edilmesi durumunda gümrük muafiyeti,

 3-     Bölgesel yatırım konusu ile sınırlı olmak şartı ile SGK işveren hissesi desteği ( 4. ve 5. bölge desteği yatırım tutarının % 35 aşmamk üzere 7 yıl)

 4-     Bölgesel yatırım konusu ile sınırlı olmak şartı ile Kurumlar ve Gelir vergisi desteği

 5-     Bölgesel yatırım konusu ile sınırlı olmak şartı ile Yatırım yeri desteği

 6-     Bölgesel yatırım konusu ile sınırlı olmak şartı ile III.ve IV. V. Bölge için Faiz desteği,

   a- 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve  dövize endeksli kredilerde iki puanı,

   b- 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve  dövize endeksli kredilerde bir puanı,
destek olarak yatırımcıya geri ödenir.
     Bölgesel yapılan Yatırımlarda 2 yıl Ana para ödemesiz 7 yıl kredi imkanı olmaktadır.FOTOĞRAFLAR
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERMEK
MENÜ
- Hakkımızda
- Hizmetler
- Referanslar
- İletişim


HABERLER
- Tüm Haberler


LINKLERlogo ANASAYFAHAKKIMIZDAHİZMETLERREFERANSLARİLETİŞİM


Aktif Ziyaretci: 13     |     Toplam Ziyaretci: 518756     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 560901