logo
HABERLER

KKYDP 2023 YILI (14/3. ETAP) HİBE BAŞVURULARI 28.02.2023 TARİHİNDE SONA ERMİŞTİR...

                 KKYDP 14/3. ETAP BAŞVURU KONU VE TUTARLARI  (% 50 si HİBEDİR)
 
                                                www.sentezmydanismanlik.com
 
                                          BAŞVURU TARİHLERİ 09.12.2022 - 10.02.2023
 
 
YATIRIM KONULARI
YENİ TESİS YATIRIMLARINDA KAPASİTE ARTTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEMEYATIRIMLARINDA  TAMAMLAMA YATIRIMILARINDA
Yaş meyve sebze tasnif,  paketleme ve depolama tesisi ile diğer bitkisel ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması 7.000.000 4.000.000 5.000.000
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 7.000.000 4.000.000 5.000.000
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 7.000.000 4.000.000 5.000.000
 Yenilenebilir enerjiden ısı/elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik tesisler ( Tesis çatılarında) ---- 4.000.000 ----
 Soğuk hava depoları ( En az 750 m2) ve Çelik Silolar 7.000.000 ----- ----
 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve depolanması 7.000.000 ----- -----
Büyükbaş Hayvan Ahırları 7.000.000 4.000.000 5.000.000
Küçükbaş Hayvan Ahırları / Hindi Kaz Tesisleri 7.000.000 4.000.000 5.000.000
Su ürünleri tesisleri ve kültür mantarcılığı 7.000.000 4.000.000 5.000.000
Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, 7.000.000 4.000.000 5.000.000
       
 
 


*Yatırım yerlerinin ilgi kanunlar çerçevesinde imar’ a açık olması şarttır.
*Yatırım yapılacak yer üzerinde ipotek ve şerh olmamalıdır.(Kapasite artırım teknoloji yenileme hariç)
*Kapasite artırımı yapacak yatırımcılar; daha önce bu yatırımlardan faydalanmış ise 3 yılını doldurmadan başvuru yapamaz.( Örneğin; tesis çatısına güneş paneli yatırımı yapacaklar)
 
  
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği.
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret
sicil gazetesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge.
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı. ( ŞİRKETLER İÇİN)
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi
7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi.
8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi.
9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları. (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) ve vergi levhası(MALİ MÜŞAVİR ONAYLI)
10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi. ( Mimari Proje)
11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı ve müelliflere ait oda kayıt belgeleri ( Mimari Proje Üzerine)
12 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi.
( Tapu Belgesi Onaylı )
13 Yeni, Kapasite arttırımı ve ya teknoloji yenileme yatırımlarında gerçek kişi veya tüzel kişi kira kontratı (5 yıllık)
14 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular  için üretim izin belgesi. (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)
15 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu.
16 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular
için yapı kullanma izin belgesi. (Bu belge için Tebliğin 8.8 nci maddesine dikkat edilmesi gerekir.)
17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi.
 
18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı.
( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
19 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge. ( TAHKİYATLI TAPU KAYDI, TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
20 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan  şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge. (TARIM İL MÜDÜLÜKLERİ, TAD BİRİMİ)
21 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde,geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge.
22 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname. ( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
23 Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Kayıt Arşiv Belgesi( Şirket Ortakları ve Yetkili Müdürler için)
 
 
 
  
REFERANSLARIMIZ
İLİ YATIRIM TÜRÜ FİRMALAR KONU – TELEFONLAR
 
Muğla / Yatağan Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi 348 KWA – Hayvan Ahırı Çatısına ALİ DAVUT DALMA % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 14.2.Etap
Ali Davut DALMA
0542 804 70 29
Muğla / Ortaca Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi – Soğuk Hava Deposu Çatısına 120 Kwa Hasan ŞAHİN
Harita Mühendisi
% 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 14.2 Etap 
 0533 496 3048
Hasan ŞAHİN
Muğla / Ortaca Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi – Soğuk Hava Deposu Çatısına 160 Kwa DALYAN NAR TARIMSAL ÜRÜNLER LTD.ŞTİ. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 14.2 Etap
0536 336 38 03
Kadir KÜÇÜKOĞLU
Muğla / Ortaca Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi – Soğuk Hava Deposu Çatısına 160 Kwa Nar Depo Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 14.2 Etap
0532 265 5593
Atila BERKEL
Muğla / Ortaca Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi – Soğuk Hava Deposu Çatısına 197 Kwa ACARLAR A.Ş. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 14.2.Etap
 0532 273 9582
Mevlüt ACAR
Muğla / Ortaca Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi – Soğuk Hava Deposu Çatısına 196 Kwa MAK MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 14.1 Etap  
0532 410 2381
Mesut KORKUT
Muğla / Gökova SÜT İŞLEME DEPOLAMA TESİSİ GÖKOVA SÜT LTD.ŞTİ. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 13. Etap
 0554 541 1080
İbrahim KAHVECİ
Muğla / Ortaca 500 tonluk Soğuk Hava Deposu AHMET İREN % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 12. Etap
 0541 284 2155
Ahmet İREN
Muğla / Yatağan
Turgut
500 BAŞ DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ
 
MUĞLA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ HAYGEM % 50 HİBE
Birlik Başkanı Mehmet ALDEMİR
0533 475 17 74
Muğla / Yatağan Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi 346 KWA – Hayvan Ahırı Çatısına AKPINAR HAYVANCILIK A.Ş. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 11.Etap
Yener AKPINAR
0532 281 8752
Muğla / Ortaca - Tepearası APART OTEL – Turizm Tesisi MURAT RAHMİ BAŞER % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 11.Etap
Murat Rahmi BAŞER
0532 407 60 85
Muğla / Menteşe - Yenice Butik Otel VALİ TURİZM LTD.ŞTİ. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 11.Etap
Çağlar BOZKURT
0532 563 02 48
Muğla / Fethiye – Göcek Apart Otel ENGİN ÇİLOĞLU % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 11.Etap
Engin ÇİLOĞLU
0533 331 23 13
Muğla / Yatağan 50 BÜYÜKBAŞ SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ ALİ DAVUT DALMA % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 11.Etap
Ali Davut DALMA
0542 804 70 29
Muğla / Milas - Meşelik 19 BÜYÜKBAŞ SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ Ayşe KÖKÇÜ % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 11.Etap
AyşeKÖKÇÜ
0555 380 19 21
Muğla / Milas – Ören 2 YILDIZLI OTEL KENTSEL TUR. LTD.ŞTİ. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 11.Etap
Tekin ERDOĞAN
0532 697 88 28
Muğla / Ortaca Narenciye Ürünleri İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi – 1600 m2 S.S.ORTACA MEYVE SEBZE TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 10.Etap
0505 250 1383
Ortaca Ziraat Odası Başkanı
 Salim Çöllü
Muğla / Ortaca 52 BÜYÜKBAŞ SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ Mustafa TUMANBEY
YÖREMİN ÇİFTLİĞİ
 
% 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 10.Etap
0537 784 4323
Mustafa TUMANBEY
Muğla / Dalaman Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi – Soğuk Hava Deposu Çatısına Özşahinler İnş. San. Tarım Ürünleri Tic. Ltd.Şti. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 10.Etap
0554 720 8443
Şükrü ŞAHİN
Muğla / Dalaman  Alternatif Enerji Kaynağı ile Elektrik Üretimi – Soğuk Hava Deposu Çatısına ACARLAR A.Ş. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 10.Etap
 0532 273 9582
Mevlüt ACAR
Muğla / Ortaca 1150 Ton Kapasiteli Soğuk Hava Deposu  – 1280 m2 MAK MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 9. Etap  
0532 410 2381
Mesut KORKUT
Muğla / Ortaca 600 Ton Kapasiteli Soğuk Hava Deposu  – 788 m2 Vedat METİN % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 9.Etap
0542 450 8866
Vedat METİN
Muğla / Ortaca 900 Ton Kapasiteli Soğuk Hava Deposu  – 750 m2 Ali AYDINLI % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 9. Etap
 0533 631 2505
Ali AYDINLI
Muğla / Ortaca Narenciye Ürünleri İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi – 1050 m2 KARAMAN İNŞ.LTD.ŞTİ. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 9. Etap
 
Muğla / Ortaca 900 Ton Kapasiteli Soğuk Hava Deposu  – 750 m2 Hasan ŞAHİN
Harita Mühendisi
% 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 9. Etap 
 0533 496 3048
Hasan ŞAHİN
Muğla / Dalaman 1150 Ton Kapasiteli Soğuk Hava Deposu  – 1186 m2 ACARLAR A.Ş. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 8.Etap
 0532 273 9582
Mevlüt ACAR
Muğla / Ortaca 400 Ton Kapasiteli Soğuk Hava Deposu  – 350 m2 MUSTAFA ALİ YEŞİL %50 Hibeli Kırsal Kalkınma 8.Etap 
 05326 606 4559
Mustafa Ali YEŞİL
Muğla / Ortaca Narenciye Ürünleri İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi – 1100 m2 Nar Depo Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 7. Etap
0532 265 5593
Atila BERKEL
Muğla / Dalaman 900 Ton Kapasiteli Soğuk Hava Deposu Alternatif Enerjili – 1111 m2 Özşahinler İnş. San. Tarım Ürünleri Tic. Ltd.Şti. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 7.Etap
0554 720 8443
Şükrü ŞAHİN
 
Muğla / Yatağan
Zeytin yağı Şişeleme ve Sıkma Tesisi Turgut Anadolu Ltd. Şti. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 5.Etap
 0535 493 5566
Atilla TOTOŞ
 
Muğla / Dalaman
Sofralık Zeytin ve Şişeleme Tesisi Dalaman Zücaciye Ltd. Şti. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 4. Etap  
 0542 597 8390
Volkan AYKUT
 
Muğla / Fethiye
 
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı)
 
Yakup OTGÖZ
Seydikemer Belediye Başkanı
 
% 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 2.Etap
 0532 457 1177
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Mehmet Ali Dursun (Bireysel) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Şükriye  ÖNVER (Bireysel) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla / Ortaca
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Şadi ARSLAN (Bireysel) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Hüseyin AKSOY (Bireysel) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Permin Yıldırım (Bireysel) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla / Ortaca
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Sabahattin YILMAZ (Bireysel) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Serbülent Çalıca (Bireysel) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Halil Kanat ( Bireysel ) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 2.Etap
 0532 445 1628
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Tursun Kanat ( Bireysel ) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 2.Etap
 
 
Muğla / Fethiye
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Necati Koçer ( Bireysel ) % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 2.Etap
 
 
Bursa / Mudanya
Sera Yapımı (Prina Yakıtlı) Far – Mar  Tarım Ürünleri Ltd. Şti. % 50 Hibeli Kırsal Kalkınma 1.Etap
 
 
Muğla /Kavaklıdere
Mermer İşleme Tesisi Uyarlar Mermer Ltd. Şti. Yatırım Teşvik Belgesi 
0533 436 6393 -   Osman UYAR
 
Muğla / Bayır
Mermer Madeni İstihraç ve İşleme Tesisi Dumanlar Mermercilik Ltd. Şti. Yatırım Teşvik Belgesi
 0252 225 54 64
Yüksel DUMAN
 
Muğla / Ortaca
3 Yıldızlı Otel İşletmesi + Özel Okul İşletmesi Özalp Tur.Tic. Ltd. Şti. Turizm Yatırım Belgesi + Yatırım Teşvik Belgesi – 0252 282 88 33
Tarık ÖZALP
Muğla / Ortaca Özel Okul İşletmesi Özalp Bilgi Sistemleri Tic. San. ve Tur. Ltd. Şti. Yatırım Teşvik Belgesi
0532 416 2732
Faruk ÖZALP
 
 
MENÜ
- Hakkımızda
- Hizmetler
- Referanslar
- İletişim


HABERLER
- Tüm Haberler


LINKLERlogo ANASAYFAHAKKIMIZDAHİZMETLERREFERANSLARİLETİŞİM


Aktif Ziyaretci: 1     |     Toplam Ziyaretci: 518729     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 560858