logo
HABERLER

IPART III PROGRAMI İLK KEZ 81 İLDE...

İPART III PROGRAMI İLK DEFA 81 İLDE UYGULANACAK OLUP BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR..

1.1. IPARD PROGRAMI HAKKINDA BILGI 
IPARD Nedir?
IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım
Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir.
IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve
yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
IPARD desteğinin 2021 - 2027 dönemini içeren çok yıllık “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması
gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek
programları uygulanacaktır.
1.2. GENEL VE SPESIFIK AMAÇLAR
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
Bu tedbirin genel amaçları:
• İlgili AB standartlarına uygun fiziksel altyapı yatırımları yoluyla tarım-gıda sektörünün rekabet gücünü, çiftlik içi
üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırarak gıda sektörünün sağlıklı, güvenli, besleyici ve sürdürülebilir
gıdaya yönelik toplumsal taleplere daha iyi yanıt vermesini sağlamaktır.
• Yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomiyi teşvik ederek iklim değişikliği sorunuyla mücadeleye yardımcı olmaktır,
• Çiftçileri kısa tedarik zincirlerinde işbirliği yapmaya ve daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye teşvik ederek
gıda zincirindeki konumlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.
Bu tedbirin spesifik amaçları:
• Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması.
• Desteklerden daha fazla üreticinin faydalanmasını sağlamak için ortaklaşa yatırımın desteklenmesi.
• İşleme tesislerindeki atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi ile ilgili yatırımların AB
Yeşil Mutabakatı doğrultusunda teşvik edilmesi.

BAŞVURU KONULARI?
Sektörler özelinde spesifik amaçlar;
Süt İşleme
• Süt toplama ve süt işlemede soğuk zincirinin geliştirilmesi,
• Küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri ve süt işleme tesislerinin üretim kapasitelerinin artırılması,
• Küçük ve orta ölçekli süt veya peynir altı suyu işleyen işletmelerin süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi, işletmelerin
üretim kapasitelerinin artırılması ,rekabet gücünün arttırılması ve bu işletmelerin çevre standartları ile uyumlarının
sağlanması.
Et ve Yumurta İşleme
• Sığır, manda, koyun ve keçi için kesimhanelerin kurulması.
• Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin modernizasyonu.
• Yumurtanın raf ömrünü uzatmak amacıyla sıvı, toz ve işlenmiş yumurta üretim işletmeleri kurulması.
Meyve ve Sebze İşleme
• Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri
kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim
süreçlerinin ortadan kaldırılması.
Su Ürünleri İşleme
• Su ürünleri işleme konusunda, hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması.
• Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşlarının, AB standartlarına ulaşmak için kapasitelerinin arttırılması ve süreçlerinin
modernizasyonu.
• Su ürünleri işleme işletmelerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla işleme teknolojisini ve katma değerli ürün
sayısının geliştirilmesi.

DESTEK TUTARLARI % 70 ' e KADARDIR.
Uygun Harcama Tutarı
Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun
harcamaların neler olduğu bu rehberin “4.1 Uygun Harcamalar” bölümünde açıklanmaktadır. Her bir yatırım için alt
ve üst uygun harcama limiti,
Süt (peynir altı suyu dâhil) Et ve Yumurta sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro,
Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,
Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.250.000 Avro,
Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro.
ÖNEMLİ NOT: Birinci çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru
1 Avro = 32,9283 TL olarak kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen üst limitleri geçen kısım desteklenmeyecek olup, bu miktar başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.
Toplam uygun harcama tutarı alt limitin altında kalan yatırımlar reddedilecektir. Başvuru sahibi yatırımının toplam
uygun harcama miktarını belirlerken bu limitlere dikkat etmeli ve bu çerçevede yatırım bütçesini oluşturmalıdır.
MENÜ
- Hakkımızda
- Hizmetler
- Referanslar
- İletişim


HABERLER
- Tüm Haberler


LINKLERlogo ANASAYFAHAKKIMIZDAHİZMETLERREFERANSLARİLETİŞİM


Aktif Ziyaretci: 1     |     Toplam Ziyaretci: 518722     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 560851