logo

HABERLER

Arama Sonuçları, 12 kayıt(lar)
Detaylar

GÜNŞE ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETMİ PROJELERİMİZ KKYDP 15.ETAP % 50 HİBE ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.....Muğla' da ilk defa 6 firma birden Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisinde 15.ETAP KKYDP %50 Hibe almayı başarmıştır.
Tüm GES yatırımları sentezmydaışmanlık tarafından yürütülmektedir.

Hibe kazanan projelerimiz:
1- DALAMAN ACARLAR LTD.ŞTİ. SOĞUK HAVA DEPO ÇATISI  196 KWA -ORTACA
2-DALYAN NAR LTD.ŞTİ. SOĞUK HAVA DEPOSU ÇATISI 159 KWA -ORTACA/DALYAN
3-HASAN ŞAHİN SOĞUK HAVA DEPOSU ÇATISI 120 KWA-ORTACA
4-ALİ DAVUT DALMA HAYVAN ÇİFTLİĞİ ÇATISI 340 KWA-ORTACA-YATAĞAN
5-NAR DEPO LTD.ŞTİ. SOĞUK HAVA DEPOSU ÇATISI 159 KWA -ORTACA
6-AHMET İREN SOĞUK HAVA DEPOSU ÇATISI 88 KWA-ORTACA/DALYAN
Detaylar

KKYDP 15.ETAP HİBE BAŞVURULARI 11.02.2022 TARİHİNDE SONA ERMİŞTİR...KKYDP 15.ETAP BAŞVURU KONU VE TUTARLARI (% 50 si HİBEDİR)
www.sentezmydanismanlik.com 
 
 
 
YATIRIM KONULARI
YENİ TESİS YATIRIMLARINDA KAPASİTE ARTTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME YATIRIMLARINDA  TAMAMLAMA YATIRIMILARINDA
Yaş meyve sebze tasnif,  paketleme ve depolama tesisi ile diğer bitkisel ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması
 
3.500.000 2.000.000 2.500.000
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.500.000 2.000.000 2.500.000
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 3.500.000 2.000.000 2.500.000
 Yenilenebilir enerjiden ısı/elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik tesisler ( Tesis çatılarında)
 
---- 2.000.000 ----
 Soğuk hava depoları ve Çelik Silolar
 
 
3.500.000 ----- ----
 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve depolanması
 
3.500.000 ----- -----
Büyükbaş Hayvan Ahırları
 
3.500.000 2.000.000 2.500.000
Küçükbaş Hayvan Ahırları / Hindi Kaz Tesisleri 3.500.000 2.000.000 2.500.000
Su ürünleri tesisleri ve kültür mantarcılığı 3.500.000 2.000.000 2.500.000
Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, 3.500.000 2.000.000 2.500.000
 
 
*Yatırım yerlerinin ilgi kanunlar çerçevesinde imar’ a açık olması şarttır.
*Yatırım yapılacak yer üzerinde ipotek ve şerh olmamalıdır.(Kapasite artırım teknoloji yenileme hariç)
*Kapasite artırımı yapacak yatırımcılar; daha önce bu yatırımlardan faydalanmış ise 3 yılını doldurmadan başvuru yapamaz.( Örneğin; tesis çatısına güneş paneli yatırımı yapacaklar)
 
 
 
 
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği.
 
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret
sicil gazetesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge.
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı. ( ŞİRKETLER İÇİN)
 
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi
 
7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi.
 
8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi.
 
9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları. (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) (MALİ MÜŞAVİR ONAYLI)
10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi. ( Mimari Proje)
11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı.
( Mimari Proje Üzerine)
12 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi.
( Tapu Belgesi Onaylı )
13 Yeni, Kapasite arttırımı ve ya teknoloji yenileme yatırımlarında gerçek kişi veya tüzel kişi kira kontratı (5 yıllık)
14 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular  için üretim izin belgesi. (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)
15 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu.
16 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular
için yapı kullanma izin belgesi. (Bu belge için Tebliğin 8.8 nci maddesine dikkat edilmesi gerekir.)
17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi.
 
18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı.
( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
19 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge. ( TAHKİYATLI TAPU KAYDI, TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
20 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan  şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge. (TARIM İL MÜDÜLÜKLERİ, TAD BİRİMİ)
21 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde,geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge.
22 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname. ( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
23 Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Kayıt Arşiv Belgesi( Şirket Ortakları ve Yetkili Müdürler için)
Detaylar

K.K.Y.D.P. 14. ETAP BAŞVURULARI SONA ERMİŞTİR.KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
 
KKYDP 14.ETAP BAŞVURU KONU VE TUTARLARI (% 50 si HİBEDİR)

 
 
 
YATIRIM KONULARI
YENİ TESİS YATIRIMLARINDA KAPASİTE ARTTIRIMI YATIRIMLARINDA  TAMAMLAMA YATIRIMILARINDA
Yaş meyve sebze tasnif,  paketleme ve depolama tesisi ile diğer bitkisel ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması
 
3.000.000 1.500.000 2.000.000
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 3.000.000 1.500.000 2.000.000
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 3.000.000 1.500.000 2.000.000
 Yenilenebilir enerjiden ısı/elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik tesisler ( Tesis çatılarında)
 
---- 1.500.000 ----
 Soğuk hava depoları ve Çelik Silolar
 
 
3.000.000 ----- ----
 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve depolanması
 
3.000.000 ----- -----
Büyükbaş Hayvan Ahırları
 
3.000.000 1.500.000 2.000.000
Küçükbaş Hayvan Ahırları / Hindi Kaz Tesisleri 3.000.000 1.500.000 2.000.000
Su ürünleri tesisleri ve kültür mantarcılığı 3.000.000 1.500.000 2.000.000
Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, 3.000.000 1.500.000 2.000.000
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
( Hayvan Çiftliği Ekipmanları, Seralar v.b.)
 
----- 500.000 -----
 
 *Yatırım yerlerinin ilgi kanunlar çerçevesinde imar’ a açık olması şarttır.
*Yatırım yapılacak yer üzerinde ipotek ve şerh olmamalıdır.(Kapasite artırım teknoloji yenileme hariç)
*Yatırım yeri yatırımcı mülkiyetinde olmalıdır.Gerçek yada tüzel kişi kiralamaları sadece kapasite artırımı ve teknoloji yenileme yatırımları için geçerlidir.
*Kapasite artırımı yapacak yatırımcılar; daha önce bu yatırımlardan faydalanmış ise 3 yılını doldurmadan başvuru yapamaz.( Örneğin; tesis çatısına güneş paneli yatırımı yapacaklar)
 
 
 
 
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği.
 
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret
sicil gazetesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge. ( KIRSAL TURİZM YATIRIMLARINDA İSTENİLMEZ.)
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı. ( ŞİRKETLER İÇİN)
 
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi
 
7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi.
 
8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi.
 
9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları. (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) (MALİ MÜŞAVİR ONAYLI) (Geçmiş 3 yıl içinde zarar beyan eden mükellefler başvuru yapamaz)
10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi. ( Mimari Proje)
11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı.
( Mimari Proje Üzerine)
12 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi.
( Tapu Belgesi Onaylı )
13 Yeni, Kapasite arttırımı ve ya teknoloji yenileme yatırımlarında gerçek kişi veya tüzel kişi kira kontratı (5 yıllık)( Yatırımcılar, bu sayılan kurum ve kuruluşlardan tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair  taahhütnameyi başvuru ekinde sunmalıdır )
14 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular  için üretim izin belgesi. (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)
15 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu.
16 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular
için yapı kullanma izin belgesi. (Bu belge için Tebliğin 8.8 nci maddesine dikkat edilmesi gerekir.)
17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi.
 
18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı.
( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
19 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge. ( TAHKİYATLI TAPU KAYDI, TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
20 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan  şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge. (TARIM İL MÜDÜLÜKLERİ, TAD BİRİMİ)
21 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde,geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge.
22 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname. ( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
23 Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Kayıt Arşiv Belgesi( Şirket Ortakları ve Yetkili Müdürler için)
Detaylar

13.ETAP KKYDP GÖKOVA SÜT İŞLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR...Detaylar

YATAĞAN 52 BÜYÜKBAŞ SÜT SIĞIRCILIĞI (ALİ DAVUT DALMA) PROJE YAPIMI TAMAMLANMIŞTIR.Detaylar

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE EN BÜYÜK HİBE KAYNAKLI TESİS PROJESİ MUĞLA'YA KAZANDIRILDI...Dalaman İlçesinde Özşahinler Ltd.Şti. Soğuk Hava Deposu Tesisi üzerine kurulmuş olan ve halen çalışan 162 KWA Elektrik Enerjisi üretim (2015 yılı 10.Etap) projesinden sonra Yatağan İlçesinde Akpınar Hayvancılı A.Ş.' ye
ait  Hayvan Ahırı Çatısına 346 KWA gücünde (2016 yılı 11. Etap)  Güneş Enerjisinde Elektrik Üretim Tesisi hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Proje Hibe kaynağı ile Muğla ilinin en büyük Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi Olacaktır.
Detaylar

MUĞLA İLİNDE BİR İLK.... KIRSAL TURİZM TESİSİ PROJELERİ TAMAMLANDIKKYDP kapsamında ilk defe 2017 yılında uygulanan kırsal turizm hibe programında Muğla ilinde 4 proje hibe danışmanlğını firmamız yapmıştır.

Bu projeler; 

AYDOST KÖY KONAKLARI - ( 4 adet köy konağı inşaası)  - Tepearası Mah. Ortaca / Muğla

ÖREN DOLUNAY OTEL - ( 23 odalı iki yıldızlı otel işletmesi inşaası) - Ören Mah. Milas / MUĞLA 

BAACA APART OTEL - ( 10 odalı apart otel inşaası ) - Göcek Mah. Fethiye / MUĞLA

VALİ BEY KONAKLARI - ( 10 odalı konak inşaası ) - Yenice Mah. Menteşe / MUĞLA
 
Detaylar

MUĞLA İLİ DAMIZLIK BİRLİĞİ 500 BAŞ DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBE PROJESİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR...Muğla İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği 500 baş düve yatırımı hibe projesi Yatağan İlçesi / Turgut Mah. 67.000 m2 arazi üzerinde yaklaşım 10.000 m2 kapalı alan olarak uygulanacak olup, danışmanlık hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.
Detaylar

10.etap Yöremizin ilk güneş enerjisi projeleri AcarlarA.Ş.ve Özşahinler Ltd.Şt.projeleri tamamlandı.10.etap Yöremizin ilk güneş enerjisi projeleri AcarlarA.Ş.ve Özşahinler Ltd.Şt.projeleri tamamlandı.
Detaylar

10.Etap ORMES KOOP. 1500 m2 işleme Paketleme ve depolama tesisi yapımı tamamlanmıştır.10.Etap ORMES KOOP. 1500 m2 işleme Paketleme ve depolama tesisi yapımı tamamlanmıştır.
1 2 >>
sayfa: 1, toplam sayfa: 2      
MENÜ
- Hakkımızda
- Hizmetler
- Referanslar
- İletişim


HABERLER
- Tüm Haberler


LINKLERlogo ANASAYFAHAKKIMIZDAHİZMETLERREFERANSLARİLETİŞİM


Aktif Ziyaretci: 1     |     Toplam Ziyaretci: 358856     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 393193